Aktualności Aktualności

Akcja pod kryptonimem "Majówka 22"

    Lasy Państwowe wspólnie z Policja i Strażą Pożarną przeprowadzą w okresie długiego weekendu majowego akcję „Majówka 22”. Celem akcji jest egzekwowanie od osób przebywających na terenie lasów zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, zwracanie uwagi na wszystkie rodzaje szkodnictwa leśnego, a w dniach wolnych od pracy zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki bezprawnego korzystania z lasu. W okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego Straż Leśna będzie zdecydowanie reagować na naruszanie przepisów przeciwpożarowych.