Aktualności Aktualności

Poszukiwania padłych dzików

W dniu 05.08.2023 r. roku zostały przeprowadzone aktywne poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków na terenie obwodów łowieckich nr 115 i 128, dzierżawionych przez Koło Łowieckie nr 38 „Bór” w Niemcach oraz Koło Łowieckie nr 37 „Knieja” w Lubartowie. Przeprowadzona akcja była związana ze stwierdzonymi w rejonie w/w obwodów łowieckich przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) u dzików oraz w stadzie trzody chlewnej.

Podczas zbiórki wszystkich zebranych przywitał organizator prowadzonych poszukiwań Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Pan Piotr Kiszczak a pełniący obowiązki Powiatowego Lekarza Weterynarii Pan Henryk Kadłubiak przeprowadził szkolenie z zasad bioasekuracji.

W poszukiwaniach udział wzięli przedstawiciele: Służby Leśnej Nadleśnictwa Lubartów, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Kół Łowieckich Knieja i Bór.

Obszar poszukiwań obejmowała obszar kompleksów leśnych "Pałecznica" i "Brzostówka" (około 1000 ha). W poszukiwań brało udział około 60 osób w trakcie których nie znaleziono tusz lub szczątek padłych dzików. Po zakończeniu poszukiwań odzież i obuwie uczestników zostały dokładnie zdezynfekowane, aby nie roznosić wirusa na tereny przyległe.

Należy pamiętać, że Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

  • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie należy spuszczać psów ze smyczy.

Ścisłe przestrzeganie niniejszych zasad minimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.