Aktualności Aktualności

KOLEJNY KŁUSOWNIK OSKARŻONY

Podobnie jak w latach ubiegłych w Nadleśnictwie Lubartów przeprowadzono działania mające na celu zwalczanie kłusownictwa. Po raz kolejny okazało się, że problem wnykarstwa jest bardzo aktualny.

Straż Leśna w okresie luty-marzec 2017 roku wykryła 3 przestępstwa oraz 1 wykroczenie z ustawy Prawo Łowieckie.

Skłusowano 1 sarnę, 2 zające, jedną sprawę zakwalifikowano jako usiłowanie kłusownictwa. W następstwie dalszych czynności procesowych Straż ujawniła podejrzanego i sporządziła akt oskarżenia, kolejną sprawę z ujawnionym sprawcą przekazano policji, a w jednym przestępstwie nie udało się ustalić winnych. Za popełnione wykroczenie z art. 51 UPŁ nałożono na sprawcę mandat karny.

Skarb Państwa reprezentowany przez Nadleśnictwo Lubartów odzyskał kwotę 2400 zł za skłusowane 2 zające. Marne to pocieszenie ponieważ strat w przyrodzie jakie powodują kłusownicy nie da się wyliczyć finansowo.

W działaniach Straży Leśnej pomagała jak zwykle technika – wykorzystano 8 kamer, fotopułapki i kamerę termowizyjną. W akcji uczestniczyli również Policjanci z Komisariatu Policji w Kocku, Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie i Łęcznej.

Aktywność Straży Leśnej w trakcie akcji zaowocowała również ustaleniem i surowym ukaraniem sprawcy zaśmiecania lasu oraz trzech złodziei drewna, którzy łącznie wycieli i ukradli 45 drzew.

Aktywność Straży Leśnej w trakcie akcji zaowocowała również ustaleniem i surowym ukaraniem sprawcy zaśmiecania lasu oraz trzech złodziei drewna, którzy łącznie wycieli i ukradli 45 drzew.