Aktualności Aktualności

Nadal dużo śmieci w lesie

Leśnicy w całym kraju alarmują, iż mimo propagowania takich akcji, jak doroczna #Zabierz5zLasu oraz #sprzątaMy, świadomość ekologiczna społeczeństwa nadal jest znikoma. Śmieci przybywa i widać to zarówno przy szlakach turystycznych, jak i w głębi lasu, gdzie niektórzy pozostawiają nawet odpady wielkogabarytowe.

W ostatnim czasie (listopad 2020 r.) Straż Leśna Nadleśnictwa Lubartów wykryła jedno z nielegalnych wysypisk śmieci w lesie. Aktualnie toczy się postępowanie sądowe przeciwko osobie, która wywiozła odpady budowlane do lasu. Zdarzenie to zostało zarejestrowane przez kamerę.

 

Nie brakuje też amatorów pozbywania się domowych śmieci w pobliskich lasach.

Dlaczego są tak niebezpieczne?

Dzikie wysypiska śmieci w lesie niosą poważne zagrożenia dla środowiska naturalnego:

  • W przeciwieństwie do wysypisk legalnych, nie są one oddzielone od podłoża kilkoma warstwami wytrzymałej folii oraz warstwą żużlu. Brak tych zabezpieczeń powoduje przedostawanie się substancji toksycznych do gleby i wód gruntowych. W obrębie dzikich wysypisk wykazywane są podwyższone koncentracje metali ciężkich oraz miedzi, niklu, cynku, chromu, a nawet rtęci. W dłuższej perspektywie doprowadza to do skażenia wód podziemnych i powierzchniowych, w tym często wody pitnej.

 

  • Dzikie wysypiska śmieci prowadzą do zaburzeń funkcjonowania ekosystemów leśnych, które mogą doprowadzić do śmierci występujących wokół nich drzewostanów.

 

  • Składowane odpady z czasem zaczynają się rozkładać. Następuje wtedy rozwój bakterii chorobotwórczych i niebezpiecznych grzybów. Nieprzyjemne dla człowieka zapachy przyciągają zwierzęta roznoszące groźne choroby: szczury, komary, muchy.

 

  • Powstające w dzikim wysypisku biogazy doprowadzić mogą do samozapłonu odpadów i uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych.

 

  • Torebki foliowe trafiające na wysypiska połykane są przez zwierzęta, co prowadzi do ich śmierci. Odłamki szkła lub metalu powodują okaleczenia, a linki oraz sznurki, znoszone przez ptaki do gniazd – plątanie nóg piskląt.

Do zadań pracowników Nadleśnictwa Lubartów należy dbanie o ład i porządek terenów Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Lubartów wydaje około 40 tys. rocznie na zbiór i wywóz śmieci. W ciągu roku jest ich nawet 180 m3.

Pomimo wysokich kar i faktu, iż plastik rozkłada się średnio 500 lat to i tak wciąż możemy zaobserwować śmieci w lesie. 

Dbajmy wspólnie o lasy!