Aktualności Aktualności

Narada terenowa z zakresu hodowli lasu

21 września 2016 roku na terenie Leśnictwa Rozkopaczew  odbyła się narada terenowa z zakresu hodowli lasu. Oprócz pracowników Nadleśnictwa Lubartów w naradzie udział wzięli przedstawiciele RDLP w Lublinie. Głównym tematem narady była analiza prawidłowości wykonania zabiegów czyszczeń wczesnych i późnych w uprawach i młodnikach dębowych.  Po wstępie teoretycznym i szczegółowym omówieniu zasad wykonywania czyszczeń odbywała się lustracja każdej powierzchni i  dyskusja merytoryczna nad oceną zabiegów.  Ostatnim punktem narady były odwiedziny plantacji choinkowej gdzie przedyskutowano właściwe zasady prowadzenia plantacji.