Aktualności Aktualności

Ogień niepodległości

 Bitwa pod Kostiuchnówką rozegrała się w dniach 4-6 lipca 1916 roku. Przeciwko oddziałom 100 rosyjskiej Dywizji Piechoty stanęły trzy Brygady Legionów Polskich i 128 brygada Honwedów. Pomimo panicznej ucieczki wojsk węgierskich, Polacy nie dopuścili do przerwania frontu, wytrzymując kilkakrotnie ponawiany atak Rosjan. Pozbawione wsparcia artylerii i łączności brygady legionowe liczyły łącznie tylko 5500 żołnierzy, stawiając opór 13 000 Rosjan. Bitwa zakończyła się wycofaniem armii austro-węgierskiej. Pomimo taktycznego zwycięstwa Rosjan armia monarchii habsburskiej za sprawą polskich Legionów odniosła ważny strategiczny sukces, zapobiegając przełamaniu frontu mogącemu spowodować całkowitą jego dezorganizację na tym odcinku, a w dalszej perspektywie nawet powrót do działań wojennych na terenie Kongresówki. W dowód uznania waleczności żołnierzy Legionów Polskich a także aby zachęcić Polaków do walki po stronie państw centralnych w dniu 5 listopada 1916r ukazał się manifest cesarzy Franciszka Józefa I i Wilhelma II zapowiadający powstanie Królestwa Polskiego.

Sztafeta rowerowa ,,Ogień Niepodległości” to inicjatywa podjęta przez zgierskich harcerzy w roku 2000. Podczas odbudowy cmentarzy legionistów Józefa Piłsudskiego na Ukrainie młodzież dowiedziała się o tym, jak przed wojną ich rówieśnicy biegli do Kostiuchnówki z krakowskich Oleandrów, miejsca wymarszu „Pierwszej Kadrowej”. Na cmentarzu legionowym w Polskim Lasku (Kostiuchnówka) zapalali ogień i nieśli go do Krakowa.

Ogień Niepodległości ma chronić od zapomnienia pamięć o bohaterach i wydarzeniach, które wpłynęły na odzyskanie przez naród polski niezawisłego i wolnego państwa, ma również przypominać o poświeceniu wielu pokoleń Polaków, poświeceniu, dzięki któremu możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Zapalany jest kilka dni przed Świętem Niepodległości na cmentarzu legionistów w Polskim Lasku pod Kostiuchnówką by 11 listopada złożyć go na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wołyński wraz z harcerzami Hufca ZHP w Zgierzu przekazuje ,,Ogień Niepodległości”, aby w dniu 11 listopada zapłonął w miejscach pamięci narodowej.

LŚŻ27WDP AK              HUFIEC ZHP ZGIERZ