Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Lubartów ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnych i nieleśnych.

Szczegóły w materiałach do pobrania.

Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Lubartów do dnia 11.12.2015 roku do godz. 800. W przypadku przesyłek listowych, za termin złożenia oferty liczy się data i godzina wpływu do Nadleśnictwa Lubartów.

W załączniku INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU, który rozstrzygnięto w dniu 11.12.2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa Lubartów.