Aktualności Aktualności

Warsztaty dla nauczycieli

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie oraz Liga Ochrony Przyrody w Lublinie organizują warsztaty dla nauczycieli przyrody, biologii i geografii pn.: „Zasady zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej”. Warsztaty odbędą się w dniach 
13-14 października 2017 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie” w Janowie Lubelskim.

W związku z nową podstawą programową dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, w której zrównoważona gospodarka leśna stanowi ważny element edukacji przyrodniczej wychodzimy naprzeciwko zmianom i oczekiwaniom Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chcemy pomóc nauczycielom w bliższym zapoznaniu się z wyżej wymienioną tematyką, poprzez przekazanie skompensowanej wiedzy – w postaci warsztatów.

Scenariusze zajęć, które zostaną zrealizowane podczas szkolenia, zostały przygotowane przez doświadczanych w edukacji leśnej leśników oraz przedstawicieli LOP. Będą dotyczyć m.in.:różnorodnych funkcji lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody w lasach, typów lasów
w Polsce, gospodarki leśnej czy drewna jako ekologicznego surowca
. Są one skierowane do uczniów klas IV-VI, ale podana tematyka znajdzie również zastosowanie w przypadku młodszych
i starszych dzieci. Wszystkie scenariusze zostały opracowane w sposób warsztatowy – zrozumiały
oraz atrakcyjny dla uczniów. Zastosowano ciekawe karty pracy, zabawy i konkursy przyrodnicze.

Dodatkowo podczas warsztatów będą poruszane tematy: gry i zabawy w lesie, jak przygotować dziecko do ewentualnego zagubienia w lesie, orientacja w terenie – praca z mapą oraz rozpoznawanie drzew i krzewów przy pomocy klucza oraz aplikacji Lasów Państwowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych nauczycieli z terenu województwa lubelskiego.

Poniżej znajdą Państwo kartę zgłoszeniową oraz program szkolenia.

Kartę należy wypełnić i odesłać w wersji elektronicznej do dnia 02.10.2017 r. na adres:edukacja@lublin.lasy.gov.pl.

Uwaga!! Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Materiały do pobrania