Aktualności Aktualności

Wizyta leśników z RDLP w Warszawie

W ramach szkolenia zorganizowanego przez RDLP w Lublinie, 8 listopada 2016 roku Nadleśnictwo Lubartów odwiedzili leśnicy z RDLP w Warszawie. Celem wizyty było zapoznanie się z biologią i sposobami zwalczania kornika ostrozębnego. Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora RDLP w Lublinie ds. gospodarki leśnej Pan Adam Kornat. Głos zabrał również miejscowy gospodarz Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Pan Piotr Kiszczak. Referaty omawiające  zagrożenia spowodowane gradacją kornika ostrozębnego przedstawił Kierownik Zespołu Ochrony Lasu w Radomiu Pan Marek Kamola oraz Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Pan Dariusz Piasecki. Zastępca Nadleśniczego Pan Leszek Gajuś przedstawił charakterystykę miejscowego nadleśnictwa oraz podzielił się wiedzą i doświadczeniem pracowników Nadleśnictwa Lubartów w monitorowaniu populacji i zwalczaniu kornika ostrozębnego. Po części kameralnej, na terenie leśnictw Nasutów i Kopanina odbyła się część terenowa gdzie omówiono rozpoznawanie symptomów pojawiania się tego szkodnika w drzewostanie.