Asset Publisher Asset Publisher

95 - lecie Lasów Państwowych

28 czerwca 1924 to dla wszystkich leśników bardzo ważna data. Tego dnia powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe.

Po I wojnie światowej polskie władze musiały zmierzyć się z problemem kurczących się zasobów leśnych. Ogromne zniszczenia, bałagan administracyjny i rozdrobnienie własności nie ułatwiały tego zadania. Wszystkie środowiska zgadzały się, że należy stworzyć kompleksowy system zarządzania. Właśnie dlatego, 28 czerwca 1924 roku powstało przedsiębiorstwo Polskie Lasy Państwowe.

Początki funkcjonowania Lasów Państwowych to zmiana sposobu myślenia o lesie. Do tej pory najważniejsze było pozyskanie drewna. Między innymi, dzięki takim ludziom jak Adam Loret, pierwszy naczelny dyrektor Lasów Państwowych, ludzie zauważyli, że myśląc w ten sposób szybko zniszczą naturalne bogactwo jakim są lasy.

„Znaczenie gospodarstwa leśnego nie ogranicza się jedynie do strony ekonomicznej w życiu narodu. Las posiada jeszcze wiele niezastąpionych dla kraju właściwości, że wymienimy tylko wpływ  na jego klimat, wilgotność
i ochronę gleby, żywotności. Itd.”

Te słowa, wypowiedziane przez Adama Loreta, wydają się nam dzisiaj bardzo oczywiste, ale w latach przedwojennych było to myślenie rewolucyjne. Od tamtej pory leśnicy starają się pogodzić wiele, niekiedy sprzecznych, potrzeb ludzi i przyrody.

Dzisiaj ponad 7,5 mln z 9 mln ha rosnących w Polsce lasów jest zarządzane przez PGL Lasy Państwowe, to niemalże ¼ powierzchni Polski. Duża część tych obszarów objęta jest różnymi formami ochrony przyrody(m. in. ponad 1200 rezerwatów przyrody, ponad 11 tys. pomników przyrody, 9 tys. użytków ekologicznych, oraz ponad 3 tys. stref wokół chronionych gatunków). Same tereny należące do sieci Natura 2000 stanowią 40% gruntów w zarządzie PGL Lasy Państwowe. To ponad 2,8 mln ha, z czego większość stanowią tereny leśne. Dbając o zachowanie różnorodności biologicznej jej ochrona uwzględniana jest na wszystkich etapach gospodarki leśnej.

Lasy Państwowe są jednostką samofinansująca się, pokrywają koszty gospodarowania lasami z przychodów uzyskanych ze sprzedaży drewna. Oprócz utrzymania i pomnażania leśnego majątku, każdego roku wnoszą do budżetu Państwa znaczące środki finansowe.

Od 1945 roku lesistość Polski została zwiększona z niecałych 21 % do niemalże 30% obecnie, a każdego roku leśnicy sadzą 500 mln nowych drzew. Co roku Lasy Państwowe dostarczają na rynek około 40 mln m3  drewna, ale jest to zaledwie 70% rocznego przyrostu drewna na pniu. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej, zasobność drzewostanów jest niemal dwukrotnie większa niż pół wieku temu.

          Lasy Państwowe zatrudniają ponad 26 tys. osób, a liczba osób zatrudnionych w Zakładach Usług Leśnych jest nawet dwukrotnie większa. Łącznie z ludźmi pracującymi na rzecz sektora przemysłu drzewnego, lasy zapewniają w sumie około 400 tys. miejsc pracy tworząc gałąź gospodarki odpowiedzialną za 2,3% PKB naszego kraju.

Czy wiesz, że... W Polsce lasy są ogólnie dostępne, a na wszystkich czeka prawie:

4500 parkingów leśnych i miejsc postoju

7000 km szlaków konnych

500 miejsc biwakowania

4000 km szlaków rowerowych

20 000 km szlaków pieszych