Asset Publisher Asset Publisher

Akcja pod kryptonimem "Majówka 21"

    Lasy Państwowe wspólnie z Policja i Strażą Pożarną przeprowadzą w okresie długiego weekendu majowego akcję „Majówka 21”. Celem akcji jest egzekwowanie od osób przebywających na terenie lasów zachowań zgodnych z obowiązującymi przepisami, zwracanie uwagi na wszystkie rodzaje szkodnictwa leśnego, a w dniach wolnych od pracy zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki bezprawnego korzystania z lasu. W okresie zwiększonego zagrożenia pożarowego Straż Leśna będzie zdecydowanie reagować na naruszanie przepisów przeciwpożarowych.
    Działania kontrolno-prewencyjne na terenach nadzorowanych będą uwzględniały obostrzenia dotyczące pandemii Covid – 19.