Asset Publisher Asset Publisher

Bez kosztów i limitów - grzybobranie w LP

Sezon na grzyby już wkrótce. Przypominamy kilka zasad, aby grzybobranie było samą przyjemnością!

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Nie wolno ich zbierać w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu:  na uprawach do 4m wysokości, w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych, w ostojach zwierzyny. Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe oraz powierzchnie na których okresowo prowadzona jest wycinka drzew (oznakowane tablicami).
 

Przypominamy, że o ile sam zbiór grzybów poza wymienionymi wyżej miejscami jest nieograniczony, o tyle należy zwrócić uwagę czy droga leśna jest udostępniona do ruchu pojazdów poza ALP i ma wyznaczone  miejsca postoju, parkingi, jeżeli na grzybobranie wybieramy się samochodem.

 

Zasady bezpiecznego grzybobrania:

1. Zbieramy grzyb tylko w lasach, które nie są objęte ochroną.

2. Zbieramy wyłącznie grzyb dobrze nam znane. Nie wkładamy do koszyka grzyba, co do rozpoznania którego mamy choć najmniejszy cień wątpliwości.

3. Owocniki grzybów zbieramy tak, aby nie uszkodzić znajdującej się w podłożu grzybni.

4. Owocniki o pełnym, twardym trzonie zbieramy przez delikatne wykręcanie, natomiast te z miękkim, gąbczastym i puszystym - odcinamy przy samej ziemi.

5. Miejsce po grzybie przykrywamy ściółką, co zapobiega wysuszeniu odkrytej grzybni.

6. Nie zbieram grzybów starych, zwiędniętych. Z nich wysypią się zarodniki i powstanie nowa grzybnia. Ponadto, nawet wśród gatunków jadalnych mogą pojawić się toksyny powodując zatrucia.

Pierwsze objawy zatrucia muchomorem sromotnikowym występują najczęściej po 6-8 h - silne osłabienie, bóle brzucha, głowy, ostra biegunka, wymioty. Uwaga - pierwsze objawy mogą chwilowo ustąpić, po czym powrócić!

7. Nie zbieramy grzybów zbyt młodych, u których cechy rozpoznawcze nie są w pełni wykształcone i istnieje możliwość pomyłki.

8. Oszczędzamy grzyby będące pod ochroną i występujące rzadko.

9. Nie niszczymy grzybów trujących i niejadalnych dla człowieka.

10. Nie oceniamy przydatności grzybów na podstawie smaku, ponieważ przykładowo śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy ma smak łagodny.

11. Nie zbieramy grzybów do foliowych woreczków. Znacznie lepszym rozwiązaniem są wiklinowe kosze.

Alkohol spożyty zarówno przed jak i po spożyciu grzybów (w trakcie uczy również..) może spotęgować działanie substancji trujących!

12. Staramy się unikać zbioru w miejscach silnie zanieczyszczonych. w sąsiedztwie zakładów przemysłowych czy przy poboczach dróg.

13. Nie należy podawać potraw z grzybów dzieciom, osobom starszym i chorym, zwłaszcza o wrażliwym przewodzie pokarmowym.

14. Potrawy z grzybów najlepiej spożyć tego samego dnia i unikać dużych ich ilości w porach wieczornych.

15. Bez względu na to, jak dobrze znamy teren, dobrze przed wyjściem uprzedzić kogoś z rodziny lub znajomych o rejonie, gdzie planujemy udać na grzyby. Warto mieć przy sobie telefon komórkowy.

 

W większości  przypadków pokora podczas grzybobrania wobec naszych umiejętności oraz doświadczenia w rozpoznawaniu grzybów chroni przed późniejszymi zatruciami pokarmowymi, jednak przypominamy:

 

Bez względu na gatunek grzyba, który podejrzewamy, że spowodował zatrucie, należy niezwłocznie wezwać lekarza, a w przypadku prawdopodobieństwa zatrucia muchomorem sromotnikowym - dostarczyć chorego do szpitala. W celu przyspieszenia diagnozy dobrze zabrać ze sobą próbki spożytych potraw, ew. wymiocin i in.

Jeżeli objawy zatrucia wystąpią wkrótce po zjedzeniu potrawy (do kilku godzin) trzeba natychmiast sprowokować u chorego wymioty i podać środki przeczyszczające.