Asset Publisher Asset Publisher

Edukacyjna jesień

Ponad 400 uczestników zajęć w niecałe dwa miesiące! Jesień obfitowała w wyprawy do lasu.

W ciągu września i października tego roku ilość uczestników spotkań edukacyjnych prowadzonych przez naszych pracowników przekroczyła 400 osób! Tej jesieni pogoda i frekwencja dopisały: ponad 90% zajęć odbyło się na świeżym powietrzu - na ścieżce dydaktycznej "Kopanina" , w "Zielonej Klasie" i na szkółce Stróżek. Tylko w jednym przypadku prelekcje zorganizowano na terenie przedszkola. Liczebność grup wahała się od 10 do 50 osób. (Zobacz oferta edukacyjna).

Ku naszej radości aż połowę słuchaczy stanowili najmłodsi, czyli przedszkolaki z terenu Lubartowa i Lublina. Następnie uczniowie szkół podstawowych - blisko 150 osób z Lubartowa, Brzeźnicy Bychawskiej, Zawieprzyc, Garbowa i in. Najstarsza grupę stanowili uczniowie maturalnej klasy zespołu szkół zawodowych w Rykach, którzy odwiedzili naszą ścieżkę edukacyjną.

Tematem zajęć były zagadnienia związane  m.in. z rolą lasu, pracą leśnika, życiem lasu podczas jesieni, darami lasu, zasadami bezpiecznego grzybobrania oraz dokarmianiem zwierzyny.