Asset Publisher Asset Publisher

Informacja dotycząca ASF

Wytyczne Inspekcji Weterynaryjnej dla myśliwych i leśników w sprawie ASF

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi(do pobrania w załączeniu) odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych w czasie polowań oraz w czasie pobierania próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF w obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami i obszarze zagrożenia.