Asset Publisher Asset Publisher

KUPIMY TWÓJ LAS LUB GRUNT PRZEZNACZONY DO ZALESIENIA

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r.o lasach (Dz. U. z 2021, poz. 1275) możemy kupić Twój las lub grunt przeznaczony do zalesienia po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wyrażonej na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów.

 

Możemy zakupić lasy w naszym zasięgu terytorialnym, czyli gminy:

 • Abramów;
 • Firlej,
 • Kamionka,
 • Lubartów,
 • Michów,
 • Niedźwiada,
 • Ostrów Lubelski,
 • Ostrówek,
 • Serniki,
 • Czemierniki,
 • Spiczyn,
 • Niemce (północna część gminy).

Przed przystąpieniem do złożenia oferty należy sprawdzić stan prawny.

 • Nieruchomość oferowana musi mieć uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta).
 • Oferent musi być ujawniony w księdze jako właściciel. Jeżeli jest kilku współwłaścicieli to wszyscy muszą złożyć ofertę zbycia nieruchomości.
 • Oferowana nieruchomość (działka ewidencyjna) musi znajdować się w księdze oraz mieć opis zgodny z ewidencją gruntów (powierzchnia, rodzaj użytkowania).
 • Nieruchomość nie może być obciążona hipoteką, roszczeniami oraz ograniczeniami w użytkowaniu (np. służebność).

Jakie grunty możemy zakupić?

 • Lasy, czyli grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako „Ls”.
 • Inne grunty, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego danej gminy lub wydanych warunkach zabudowy są przewidziane do zalesienia.

W razie pytań prosimy o kontakt ze starszym specjalistą SL ds. stanu posiadania - Łukasz Dul  tel.:(81) 854-41-01; email: lukasz.dul@lublin.lasy.gov.pl.

 

W załącznniku znajdziecie Państwo wzór oferty zakupu, do wykorzystania.