Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż ofertowa drewna cennego

Nadleśnictwo Lubartów zaprasza wszystkich zainteresowanych Klientów

Submisja drewna to procedura sprzedaży drewna (pisemny, nieograniczony przetarg ofertowy), która w odróżnieniu od najczęściej stosowanych w Lasach Państwowych, internetowych form sprzedaży, pozwala na dokładne obejrzenie surowca drzewnego, przed jego zakupem. Na submisji drewna sprzedawany jest surowiec wyselekcjonowany o specjalnych, najwyższych cechach jakościowo-wymiarowych i technicznych.

Los to określenie sztuki drewna przeznaczonej do sprzedaży podczas submisji drewna. W opisie posiada m. in.: numer (oznaczony farbą lub oznaczony w formie plastikowej tabliczki nabitej na czole sztuki), gatunek drewna, długość, średnicę oraz masę podaną w metrach sześciennych (m3). Każdy kupiec wycenia samodzielnie poszczególne losy, nie wiedząc jak zrobili to pozostali oferenci. Oferta wygrywa wtedy, gdy jest najwyższa ze wszystkich złożonych na dany los oraz spełnia warunki określone w zasadach submisji. Stanowi ją cena za dany los podana w zł/m3.

 

Sprzedaży ofertowa drewna cennego na zasadach submisji odbędzie się na terenie naszego nadleśnictwa. Przygotowaliśmy 139 m3 wyselekcjonowanego drewna dębowego, tartacznego oraz okleinowego. 

Przed przyjazdem na składnicę prosimy o kontakt z leśniczym Leśnictwa Bełcząc, Markiem Aftyką (tel. 502-010-701).

  Całość drewna zostanie zgrupowana na składnicy Bełcząc i udostępniona dla kupujących do oględzin w terminach: 24-28 lutego oraz 03-04 marca 2014 r

Terminarz sprzedaży ofertowej drewna cennego na zasadach submisji:

• 24-28 luty oraz 03-04 marzec 2014 r. - oględziny surowca przez Kupujących na składnicy Bełcząc w godz. 730-1530

do 05 marca 2014 r. godz. 900 – ostateczny termin złożenia ofert w biurze Nadleśnictwa Lubartów 

• 05 marca 2014 r. do godz. 1000 -  otwarcie ofert Kupujących w biurze Nadleśnictwa Lubartów

• 06 marca 2014 r. godz. 1100 - ogłoszenie wyników w biurze Nadleśnictwa Lubartów

 

Przy składaniu oferty prosimy pamiętać o konieczności opieczętowania oraz podpisania każdej strony katalogu losów i wymaganych oświadczeń.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy w biurze nadleśnictwa (tel. 81-855-23-14) – osoba kontaktowa – Rafał Boguszewicz (tel. 502-010-722).

Lokalizacja składnicy: