Asset Publisher Asset Publisher

WSIEDLANIE KUROPATW W NADLEŚNICTWIE LUBARTÓW W 2022 r.

W ramach kontynuacji realizacji „Programu wzbogacenia bioróżnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych” (WRP ŁLP) w piątek, 9 września 2022 r., na terenie obwodów łowieckich nr 98 i 130 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP „Rawityn” i „Kozłówka" zostało wsiedlonych 300 sztuk kuropatw Perdix perdix.

     Ptaki pochodziły z Hodowli Zagrodowej Zwierzyny Łownej ,,Zagórze" Nadleśnictwa Świebodzin (RDLP Zielona Góra). Realizacja programu polega m. in. na wsiedlaniu zwierzyny drobnej, redukcji drapieżników oraz poprawie warunków bytowych zwierzyny. Głównym celem programu jest odbudowa populacji zwierzyny drobnej na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Rawityn” i „Kozłówka”.