Asset Publisher Asset Publisher

Wzmożone patrole Straży leśnej - "Jesień 21"

Strażnicy leśni z terenu Nadleśnictwa Lubartów włączyli się w ogólnopolską akcję opatrzoną kryptonimem „Jesień 21”.

Lasy Państwowe w okresie między 17 września a 1 października br. prowadzą akcję kontrolno-prewencyjną „Jesień 2021”. Na obszarze 25 nadleśnictw lubelskiej dyrekcji działania mające związek ze zwiększoną liczbą osób aktualnie korzystających z terenów leśnych, potrwają do 1 października br.

Strażnicy będą w szczególności egzekwować od osób przebywających na terenach leśnych zachowania zgodne z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza w zakresie bezprawnego korzystania z lasu jak m.in. nieuprawniony wjazd do lasu pojazdem silnikowym, parkowanie w miejscach niedozwolonych czy pozostawianie śmieci. A także naruszeń przepisów przeciwpożarowych wynikających z ustawy o lasach, które mogą powodować pożar ( na terenie lasu jak również w odległości do 100 m od niego) jego rozprzestrzenianie, utrudnianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji.

Akcja o kryptonimie „Jesień 2021”  ma charakter ogólnopolski. Łącznie weźmie w niej udział ok. tysiąca strażników leśnych. We wspólne patrole ze Strażą Leśną zaangażowani są przedstawiciele innych służb mundurowych, m.in. policji i straży granicznej.