Asset Publisher Asset Publisher

XII Submisja Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2021”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XII Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2021”.

Oferujmy do sprzedaży ponad 530 m3 wyselekcjonowanego surowca dębowego, o charakterze okleinowym i tartacznym o ponadprzeciętnych cechach użytkowych. Całość drewna została zgrupowana na placu ekspozycyjnym (składnicy) Nadleśnictwa Krasnystaw.

Terminarz :

 Udostępnienie składnicy dla kupujących: od 8 do 15 listopada 2021 r. godz. 7.30-16.00.

 Rozpoczęcie submisji (otwarcie ofert): 16 listopada 2021 r. o godz. 10.00.

 Rozstrzygnięcie submisji (ogłoszenie wyników): 17 listopada 2021 r. o godz. 12.00.

 

Submisja jest pisemnym nieograniczonym przetargiem ofertowym. Złożenie oferty na poszczególne sztuki drewna (losy) ułatwia katalog losów. W katalogu podana zostaje miąższość poszczególnych losów, nie określa się jakości oferowanego surowca – pozostawiona zostaje ona ocenie kupującego. Szczegółowy opis procedury sprzedaży na XII Submisji Drewna Cennego „Lubelska Jesień 2021” zawierają Zasady postępowania submisyjnego w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie „Lubelska Jesień 2021”.

Do pobrania:

Zasady postępowania submisyjnego w RDLP w Lublinie „Lubelska Jesień 2021”

 Karta Oferenta

 Wzór umowy sprzedaży

 Porozumienie uzupełniające umowę sprzedaży

 Potwierdzenie dostaw

Katalog Losów – dostępny od 8 listopada 2021 r.