Asset Publisher Asset Publisher

Złoty Lampart

Nadleśnictwo Lubartów zdobyło prestiżową nagrodę Starosty Lubartowskiego!

   Z dumą informujemy, że decyzją kapituły laureatem tegorocznej Nagrody Starosty Lubartowskiego Zaradny Innowacyjny Przedsiębiorczy „Złoty Lampart" zostało Nadleśnictwo Lubartów.

    To przyznawane od sześciu lat wyróżnienie ma na celu podkreślenie ważnej roli przedsiębiorców, producentów rolnych, producentów żywności, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gospodarczego oraz promocji powiatu lubartowskiego.

     Kapituła wzięła pod uwagę doświadczenie, tradycje i szeroką działalność naszej firmy, a więc rolę w gospodarce, ochronę przyrody, rozbudowę  i modernizację infrastruktury oraz edukację leśną.

     Rozdanie nagród nastąpiło 6 grudnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków w Lubartowie. Statuetkę z rąk Starosty Fryderyka Puły i Wicestarosty Jacka Zalewskiego odebrał Nadleśniczy Piotr Kiszczak.