Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Leśniczy jako gospodarz lasu - przeczytaj dlaczego!

 

„Lasy, jako zbiorowiska długowieczne i wielkopowierzchniowe, wywierają ogromny wpływ na zachowanie równowagi w przyrodzie. Stan tej równowagi zależy od stopnia zróżnicowania lasów i ich potencjału przyrodniczego. Lasy w znacznym stopniu wpływają też na kształtowanie się warunków klimatycznych, stosunków wodnych i procesów glebotwórczych." [ZHL, 2012]

       Społeczeństwo powierzyło i oddało nam pod opiekę ogromne bogactwo jakim jest las. Od lat leśnicy z poczuciem wielkiej odpowiedzialności i rozwagą prowadzą działania gospodarcze oparte na zdobytej wiedzy i wielopokoleniowym doświadczeniu.

"Nie widzi lasu ten, któremu wszystko przysłaniają drzewa."   -piękna przestroga leśników  .

         Hodowla lasu jako jedna dziedzin nauk przyrodniczych wymaga wiedzy z gleboznawstwa, typologii leśnej, botaniki, klimatologii, ekologii lasu, entomologii, hydrologii leśnej i wielu innych.             

       W sytuacji, kiedy las nie odnawia się naturalnie (poprzez samosiew), leśnicy wprowadzają sadzonki ze szkółek leśnych, zgodnie z zaleceniami siedliskowymi i regionalizacją nasienną oraz obowiązującymi Zasadami Hodowli Lasu.

 

Wybrane zadania realizowane w Nadleśnictwie Lubartów ramach hodowli lasu:

 

 

Zapraszamy do skorzystania ze słowniczka pojęć .

 

Osobą odpowiedzialną za hodowlę lasu w Nadleśnictwie Lubartów jest Referent ds. GL Magdalena Barszczyk.