Asset Publisher Asset Publisher

Kuropatwy w Nadleśnictwie Lubartów

    
 

    W ramach kontynuacji realizacji „Programu wzbogacenia bioróżnorodności przyrodniczej łowisk leśnych i polnych” (WRP ŁLP) w piątek, 7 sierpnia 2020 r., na terenie obwodu łowieckich nr 101 i 131 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP „Rawityn” i „Kozłówka" zostało wsiedlonych 300 sztuk kuropatw Perdix perdix, z czego 150 osobników zostało wypuszczonych do woliery adaptacyjnej znajdującej się na terenie OHZ LP Kozłówka, natomiast pozostałe 150 szt. zostało wsiedlone do wcześniej przygotowanych łowiskach o charakterze rolniczym z mozaiką polno-leśną na terenie OHZ LP „Rawityn”.

    Ptaki pochodziły z Hodowli Zagrodowej Zwierzyny Łownej ,,Zagórze" Nadleśnictwa Świebodzin (RDLP Zielona Góra). Realizacja programu polega m. in. na wsiedlaniu zwierzyny drobnej, redukcji drapieżników oraz poprawie warunków bytowych zwierzyny. Głównym celem programu jest odbudowa populacji  zwierzyny drobnej na terenie Ośrodków Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych „Rawityn” i „Kozłówka”.