Asset Publisher Asset Publisher

Powstrzymać ASF

Przedstawiamy informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świń oraz sposoby zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby.

Powstrzymać ASF

Przedstawiamy informacje  na temat Afrykańskiego Pomoru Świń oraz sposoby zwalczania i  zapobiegania rozprzestrzeniania się tej choroby.

Czym jest ASF?

Afrykański Pomór Świń (ASF) to groźna i zakaźna choroba wirusowa świń, świniodzików i dzików. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików. Na ASF nie ma lekarstwa ani szczepionki. Jedyną formą zwalczanie jest wybijanie stad chorych zwierząt. Co ważne ASF nie stanowi zagrożenia dla ludzi i innych zwierząt.

Objawy zarażenia ASF:

 • Zwiększone padnięcia (w ciągu kilku/kilkunastu dni po zakażeniu chore zwierzęta  masowo padają.
 • Gorączka, osłabienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki.
 • Problemy w oddychaniu, pienisty lub krwisty wypływ z nosa.
 • Sinica skóry, uszu, boków brzuch, wybroczyny na skórze.
 • Biegunka z domieszką krwi, wymioty.
   
W przypadku najmniejszego podejrzenia należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF.
 

Dlaczego walka z ASF jest taka ważna?

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane w pierwszej kolejności z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Co każdy z nas może zrobić aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby?

 • Zgłaszajmy służbom weterynaryjnym bądź nadleśnictwu wszystkie przypadki znalezienia martwego dzika w lesie, nawet jeśli jest on w zaawansowanym stopniu rozkładu.
 • Starajmy się ograniczyć możliwość wychodzenia poza obręb gospodarstwa psów, kotów i innych zwierząt. Mając kontakt z padłym dzikiem bądź miejscem gdzie przebywał dzik zarażony na ASF mogą stać się wektorem przenoszenia wirusa.
 • Przebywając w lesie i jednocześnie mając kontakt z gospodarstwami zajmującymi się hodowlą świń przestrzegajmy zasad bioasekuracji. Podstawowymi zasadami działania jest zmiana obuwia i ubioru oraz właściwa dezynfekcja. Najlepiej gdyby opiekę nad zwierzętami sprawowała osoba, która nie ma kontaktu z lasem.
 • Nie karmimy świń trawą wykoszoną na łąkach śródleśnych lub przyleśnych

Zachęcamy do zapoznania się z filmem instruktażowym na temat bioasekuracji:

 

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowymi materiałami na temat ASF  na stronie Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Mapa obszarów objętych restrykcjami, ognisk i zanotowanych przypadków choroby:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Źródło: Opracowano na podstawie materiałów GIW.