Asset Publisher Asset Publisher

Walka z "leśną szarańczą" czyli kilka słów o brudnicy mniszce

Brudnica mniszka zwana czasami przez leśników „leśną szarańczą" jest owadem z rzędu motyli. Gąsienice tego motyla żerują najczęściej na gatunkach iglastych, głównie na sośnie. Gradacje brudnicy występują co 10-11 lat i obejmują bardzo duże obszary. Często doprowadzają wręcz do gołożeru czyli obgryzienia wszystkich igieł do tego stopnia, że drzewa wyglądają jakby były gołe. Stąd przez żarłoczność i destrukcyjny wpływ na lasy wspominane wcześniej porównanie leśników do szarańczy. W Polsce pierwsze masowe występowanie odnotowano w 1783 roku. Wielka gradacja w 1853 doprowadziła do zniszczenia 400 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów na terenie Warmii i Mazur. Jako ciekawostkę dodamy,że występujące wówczas silne wichury przeniosły miliony gąsienic nad Bałtyk topiąc je w morzu. Szczątki potopionych gąsienic wyrzucone na brzeg utworzyły wał o długości kilkudziesięciu kilometrów i wysokości przekraczającej miejscami 0,5 m. Pułapki na brudnicę leśnicy wywieszają w drzewostanach sosnowych na początku lipca. Motyle zwabiane przez podwieszony feromon łapią się
do plastikowego worka. Leśniczy dwa razy w tygodniu liczy odłowione owady i wyniki wpisuje
do specjalnego formularza. Wszystko po to żeby nie przegapić rójki czyli szczytowego momentu występowania. W momencie gdy wystąpi rójka leśniczowie przystępują do szacowania liczebności motyli metodą transektu lub dwudziestu drzew. Metoda transektu stosowana
w naszym Nadleśnictwie wykonywana jest w miejscu o największym zagęszczeniu populacji
i polega na liczeniu samic brudnicy mniszki występujących na 10 kolejnych drzewach. Zebrane wyniki posłużą nam do prognozowania występowania gradacji. Jeśli spotkacie naszą pułapkę
w lesie apelujemy aby jej nie dotykać i nie niszczyć. W ten sposób pomożecie chronić nam las.