Asset Publisher Asset Publisher

Związek Leśników Polskich

Poznaj cele statutowe związku, który zrzesza blisko 400 organizacji zakładowych z całej Polski!

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zrzesza pracowników:

  • Lasów Państwowych
  • Parków Narodowych
  • Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 

Na stronie głównej ZLP czytamy:

Credo ideowym Związku jest zapis statutowy powtarzający zasady obowiązujące w Związku Leśników Polskich w okresie 1918 – 1939, który brzmi następująco:

Celem Związku jest koordynowanie współdziałania jego członków w wypełnianiu zadań przewidzianych statutem oraz wyrażanie wspólnego stanowiska wobec organów władzy, administracji: państwowej, samorządowej i gospodarczej, organizacji społecznych i politycznych, a w szczególności:

1. Obrona praw, godności zawodowej i interesów członków Związku i ich rodzin oraz dążenie do stałej poprawy ich bytu materialnego, poziomu kulturalnego i kwalifikacji zawodowych,

2. Obrona interesów polskiego leśnictwa, troska o jego rozwój i trwałość gospodarki leśnej.

Kontakt:

Urban  Kolman - ZLP Okręgu Lubelskiego
29-470 Zwierzyniec ul. Torowa 10
tel.  664 055 233 e-mail: kolman@neostrada.pl