GOSPODARKA ŁOWIECKA GOSPODARKA ŁOWIECKA

KUROPATWY W NADLEŚNICTWIE LUBARTÓW

W ramach ,,Programu zasilenia łowisk zającem, kuropatwą i bażantem w celu wzbogacenia puli genowej istniejących populacji na lata 2013 - 2015", w dniu 20 sierpnia 2015 roku na terenie obwodów łowieckich zarządzanych przez Nadleśnictwo Lubartów stanowiących Ośrodki Hodowli Zwierzyny LP nr 102 i 133 dokonano wsiedlenia 300 sztuk kuropatw.

Kuropatwy zostały wpuszczone we wcześniej przygotowanych łowiskach o charakterze rolniczym z mozaiką polno-leśną. Ptaki pochodziły z Hodowli Zagrodowej Zwierzyny Łownej ,,Zagórze" Nadleśnictwa Świebodzin (RDLP Zielona Góra).

Realizacja programu polegająca m. in. na wsiedlaniu zwierzyny drobnej, redukcji drapieżników oraz poprawie warunków bytowych jest odpowiedzią na regres liczebności kuropatw, zajęcy i bażantów na terenie całego kraju.