GOSPODARKA ŁOWIECKA GOSPODARKA ŁOWIECKA

Leśnicy zasilili łowiska

Pracownicy Nadleśnictwa Lubartów wypuścili na wolność 100 sztuk zakupionych zajęcy!

Programy zasilania łowisk, w ramach których sfinansowano przedsięwzięcie mają na celu zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej, w tym zajęcy i kuropatw oraz jej odbudowę. Prowadzone działania opierają się na ocenie obecnego stanu populacji zajęcy, określeniu przyczyn degradacji gatunku oraz corocznemu wsiedlaniu nowych osobników pochodzących ze specjalistycznych hodowli zagrodowych.

 Łączne koszty programów wsiedleń zwierzyny drobnej na terenach Nadleśnictwa Lubartów przewidziane na lata 2013-2015 to ponad 180 tys. zł.