GOSPODARKA ŁOWIECKA GOSPODARKA ŁOWIECKA

Łowiectwo kontra zwierzyna?

Porównaj liczebność populacji z inwentaryzacją sprzed ponad 70 lat!

Często gospodarka łowiecka kojarzona jest z prostym strzelaniem do zwierząt. Mało kto orientuje się jaki ogrom pracy i planowania stoi przed każdym pracownikiem ds. łowiectwa. Znacznie prościej "przemówić" liczbami.

Przedstawiamy zestawienie liczebności populacji zwierzyny na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz całego kraju z lat: 1937, 1967 oraz 2013. Osiągnięte rezultaty i rozwój populacji wynika z przemyślanych działań zarządców obwodów łowieckich oraz wielopokoleniowej wiedzy i doświadczenia. To nie tylko coroczna inwentaryzacja i stymulowanie liczebności, ale również zakładanie poletek łowieckich, pasów zaporowych, prowadzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia się z działalności podczas roku łowieckiego, które podlegają kontroli. Gospodarując obwodem łowieckim trzeba się liczyć z możliwością występowania w populacjach zwierzyny chorób, a nawet epidemii. Przykładem jest afrykański pomór świń.

Nadleśnictwo Lubartów wzięło udział w trzech programach wzbogacania puli genowej populacji: daniela oraz zwierzyny drobnej - zajęcy, kuropatw i bażantów. Dzięki wsparciu finansowemu w latach trwania projektów corocznie mogliśmy wprowadzać do naszych łowisk nowe osobniki wymienionych powyżej gatunków.

 

Wszystkie zestawienia otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.