GOSPODARKA ŁOWIECKA GOSPODARKA ŁOWIECKA

Wsiedlanie zajęcy w Nadleśnictwie Lubartów

We wtorek, 19 listopada 2019 r., Na terenie obwodu łowieckiego nr 131 stanowiącego Ośrodek Hodowli Zwierzyny LP „Kozłówka" zostało wsiedlonych 40 sztuk zajęcy, które wypuszczono do przygotowanej woliery adaptacyjnej. Wsiedlanie odbyło się w ramach realizacji „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”, który realizowany jest przez Nadleśnictwo Lubartów wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Realizacja programu polega m. in. na wsiedlaniu zwierzyny drobnej, redukcji drapieżników oraz poprawie warunków bytowych zwierzyny. Głównym celem programu jest wzrost liczebności kuropatw, zajęcy i bażantów na terenie całego kraju.