OFERTA ŁOWIECKA OFERTA ŁOWIECKA

Oferta łowiecka Nadleśnictwa Lubartów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą polowań organizowanych na terenie naszych obfitych łowisk!

  I.  W ramach ubocznej gospodarki leśnej Nadleśnictwo Lubartów prowadzi na terenie dwóch obwodów łowieckich (101 i 131) Ośrodki       Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych (OHZ LP „Kozłówka" i OHZ LP „Rawityn").

 

 AKTUALNY SZACOWANA LICZEBNOŚC I PLAN POZYSKANIA ZWIERZYNY W OHZ-LP (sezon 2020/2021)

 

OHZ LP „Kozłówka”

Szacowana liczebność zwierzyny grubej na dzień 10.03.2020 r.:

Jelenie – 188 szt.

 Daniele – 77 szt.

 Sarny – 325 szt.

 Dziki – 20 szt.

Plan pozyskanie zwierzyny grubej na sezon łowiecki 2020/21:

 Jelenie – 90 szt. (25B,38Ł,27C)

 Daniele – 29 szt. (6B,14Ł,9C)

 Sarny – 65 szt. (25R,30K,10Ź)

 Dziki – min.60 szt.

 

OHZ LP „RAWITYN”

Szacowana liczebność zwierzyny grubej na dzień 10.03.2020 r.:

Jelenie – 68 szt.

Sarny – 241 szt.

Dziki – 10 szt.

 

Plan pozyskanie zwierzyny grubej na sezon łowiecki 2020/21:

 Jelenie – 19 szt. (9B,7Ł,3C)

 Sarny – 70 szt. (35R,23K,12Ź)

 Dziki – min. 27 szt

 

II.    TROFEA ZWIERZYNY POZYSKANE W OHZ-LP KOZŁÓWKA I RAWITYN

Na terenie OHZ-LP Nadleśnictwa Lubartów średnio w sezonie łowieckim pozyskuje się około 10 medalowych jeleni byków,  1 daniela byka, 6 medalowych rogaczy.

Średnia waga trofeów jelenia wynosi 5 kg, a średnia waga parostków saren wynosi ok. 310 g.

 

Jeleń byk (Cervus elaphus) - 10,56 kg  (215,47 pkt CIC – Złoty medal)

Sarna rogacz (Capreolus capreolus) - 587 g netto  (167.23 pkt CIC – Złoty medal)

Daniel Byk – 2,69 kg  (172.03 pkt CIC – Srebrny - medal)

 

 

III.  ZAKWATEROWANIE

 

IV. MAPA POGLĄDOWA

Obwód łowiecki 131

Powierzchnia całkowita - 10 757 ha

Powierzchnia leśna - 5945 ha – 55%

 

 

Obwód łowiecki 101

Powierzchnia całkowita – 8 080 ha

Powierzchnia leśna – 3 666 ha – 45%

 

 

 

V. DANE KONTAKTOWE

Szczegółowych informacji dotyczących obwodu łowieckiego oraz organizowanych polowań w OHZ-LP Nadleśnictwa Lubartów udzielą:

Leśniczy OHZ-LP „Kozłówka” Mariusz Podleśny

tel: 502 010 716

e-mail: mariusz.podlesny@lublin.lasy.gov.pl

 

Leśniczy OHZ-LP „Rawityn” Maciej Barszczyk

tel: 530 327 901

e-mail: maciej.barszczyk@lublin.lasy.gov.pl

 

Oferta turystyki myśliwskiej

Turystyka myśliwska na terenie OHZ LP „Kozłówka” i „Rawityn” organizowana jest dla myśliwych zagranicznych i krajowych.

Myśliwi zagraniczni korzystają z oferty polowań przez zagraniczne i krajowe Biura Polowań lub w ramach akwizycji bezpośredniej.

Myśliwi krajowi zawierają stosowną umowę z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie – Biurem Turystyki Myśliwskiej „Roztocze".

Zamawianie polowań przez kontrahentów zagranicznych i krajowych – Biur Polowań i osoby indywidualne za pośrednictwem BTM „Roztocze" powinno uwzględniać określone zasady – w załączeniu.

 

VI . ZAMÓWIENIE POLOWANIA

Zasady zamówienia polowania znajdziecie na stronie Biura Turystyki Myśliwskiej "Roztocze" prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. Link do strony poniżej: