Zarządzenia Zarządzenia

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE LUBARTÓW

 

Zarządzeniem nr 22/2020 Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów z dnia 04.05.2020 r., zostaje wprowadzony regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubartów.