Asset Publisher Asset Publisher

Już po pierwszym dzwonku

Przypominamy bogatą ofertę edukacyjną Nadleśnictwa Lubartów!

Edukacja leśna jest jednym z priorytetów Lasów Państwowych. Nadleśnictwo Lubartów prowadzi zajęcia edukacyjne związane z lasem i gospodarką leśną w oparciu o istniejące  obiekty edukacyjne dla różnych grup wiekowych.

Lekcje odbywają się przy siedzibie Nadleśnictwa w tzw. "Leśnej Klasie", z wykorzystaniem naszej sali muzealnej, jak również na ścieżce dydaktycznej "Kopanina" i w samych placówkach szkolnych. Dysponujemy szeregiem pomocy naukowych, takich jak tablice, filmy przyrodnicze, nagrania odgłosów zwierząt, prezentacje multimedialne i inne. Tematy spotkań staramy się dostosować do wieku uczestników i okoliczności. Dysponujemy własnymi scenariuszami zajęć, jesteśmy również otwarci na sugestie i pomysły.

Szkoły zainteresowane zajęciami edukacyjnymi prosimy o kontakt z biurem Nadleśnictwa na dwa tygodnie przed planowanym przyjazdem - kontakt przez sekretariat lub bezpośrednio z Panią Elizą Sadowską, tel. 722-309-655, eliza.sadowska@lublin.lasy.gov.pl. Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie kompletu dokumentów: formularza i oświadczenia dot. rozpowszechniania wizerunku (w plikach do pobrania).

Przeczytaj więcej  - oferta edukacyjna .