Web Content Display Web Content Display

Organizacja Nadleśnictwa Lubartów

 

Nadleśnictwo Lubartów jako podstawowa, samodzielna jednostka organizacyjna wchodzi w skład PGL Lasy Państwowe, które jest firmą samofinansującą się. Jednostka funkcjonuje na podstawie ustawy o lasach. Nasze Nadleśnictwo podlega bezpośrednio Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

W skład naszego Nadleśnictwa wchodzi 10 leśnictw, oprócz tego na naszym terenie funkcjonuje gospodarstwo szkółkarskie Stróżek oraz dwa Ośrodki Hodowli Zwierzyny LP - obwody nr 101 i 131.

 

Na naszym terenie wyróżniono dwa obręby leśne:

- Lubartów- 6795,50 ha- obejmuje część północną Nadleśnictwa (5 leśnictw),

- Kozłówka- 6985,99 ha- obejmuje część południową Nadleśnictwa
(5 leśnictw, gospodarstwo szkółkarskie).

 

Dystynkcje w Lasach Państwowych - czyli kto jest kim w nadleśnictwie:

Zapraszamy do zapoznania się ze schematem organizacyjnym naszego Nadleśnictwa oraz regulaminem, do pobrania na stronie BIP.