Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Lubartów, zgodnie z Rozporządzeniami Wojewody Lubelskiego Nr 143, 144 z dnia 16 lipca 2002 r. i zgodnie z Uchwałą Nr XXX/134/09 Rady Gminy Firlej z dnia 25 listopada 2009 roku, znajduje się 13 użytków ekologicznych.

Użytki ekologiczne na gruntach Nadleśnictwa Lubartów to śródleśne powierzchnie zabagnione, torfowiska oraz śródleśne łąki, porośnięte brzozą, olszą, wierzbą, dębem, sosną, grabem oraz krzewami kruszyny, czeremchy, leszczyny tworzącymi zarośla o różnym stopniu zadrzewienia.

Uznanie tych powierzchni za użytki ekologiczne miało na celu ochronę cennych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym unikatowych środowisk i pozostałości ekosystemów. Z gospodarczego punktu widzenia są to zazwyczaj tzw. nieużytki.

 

Użytki ekologiczne usytuowane w Obrębie Lubartów:

1. Gmina Czemierniki  – Torfowisko niskie „Tarkawka"- powierzchnia z zarządzenia 19,54 ha powierzchnia wg PUL 20,18 ha ustanowione Zrządzenie Nr 144 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.07.2002 r.

2. Gmina Firlej – torfowisko śródleśne- powierzchnia z zarządzenia 3,93 ha powierzchnia wg PUL 3,93 ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

 3. Gmina Niedźwiada- – torfowisko śródleśne- powierzchnia z zarządzenia 0,91 ha powierzchnia wg PUL 1,01  ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania. [Ustawa o ochronie przyrody z 2004 r.]

4. Gmina Niedźwiada- – torfowisko śródleśne- powierzchnia z zarządzenia 0,66 ha powierzchnia wg PUL 0,68  ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

5. Gmina Firlej – bagno śródleśne - powierzchnia z zarządzenia 4,23 ha powierzchnia wg PUL 4,23  ha ustanowione Uchwałą Rady Gminy Firlej z dnia 25 listopada 2009 r.

6. Gmina Serniki –łąki i torfowiska- powierzchnia z zarządzenia 0,78 ha powierzchnia wg PUL 0,77  ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

7. Gmina Serniki –łąki i torfowiska- powierzchnia z zarządzenia 2,56 ha powierzchnia wg PUL 2,56  ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

Użytki ekologiczne usytuowane w Obrębie Kozłówka:

8. Gmina Spiczyn - torfowisko śródleśne- powierzchnia z zarządzenia 6,93 ha powierzchnia wg PUL 6,34  ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

9. Gmina Lubartów – łąka śródleśna - powierzchnia z zarządzenia 1,77 ha powierzchnia wg PUL -1,77  ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

10. Gmina Lubartów – łąka śródleśna -  powierzchnia z zarządzenia 5,94 ha powierzchnia wg PUL -5,63 ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

11. Gmina Lubartów – łąka śródleśna -powierzchnia z zarządzenia 4,20 ha powierzchnia wg PUL -4,21 ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

12. Gmina Lubartów – łąka śródleśna i torfowisko - powierzchnia z zarządzenia 2.62 ha powierzchnia wg PUL -2.70 ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.

13. Gmina Michów  - nieużytkowany staw - powierzchnia z zarządzenia 9.66 ha powierzchnia wg PUL – 10,09 ha ustanowione Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego nr 3 z dnia 06.02.1996 r w sprawie uznania za użytki ekologiczne ,nowelizacja Rozporządzenia nr 134 z 16.07.2002 roku.