Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Nadleśnictwo Lubartów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnych i nieleśnych.

Nadleśnictwo Lubartów ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości leśnych i nieleśnych.

Szczegóły w materiałach do pobrania.

Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa Lubartów do dnia 12.04.2016 roku do godz. 800. W przypadku przesyłek listowych, za termin złożenia oferty liczy się data i godzina wpływu do Nadleśnictwa Lubartów.