Asset Publisher Asset Publisher

Uwaga - zagrożenie pożarowe!

Czy wiesz kogo alarmować w razie pożaru w lesie?

Zagrożeniem pożarowym lasu nazywamy istnienie takich warunków w lesie, w których zachodzi możliwość powstania procesu palenia się substancji leśnej. Czynnikami zwiększającymi zagrożenie są m.in.: występowanie siedlisk borowych, duże natężenie ruchu turystycznego, szlaki komunikacyjne drogowe, wypalanie traw przez miejscową ludność.


Obszary leśne podlegają klasyfikacji pod względem zagrożenia pożarowego lasu według trzystopniowej skali, co określa późniejszy zakres działań. Cały obszar Nadleśnictwa Lubartów, tj. 14 884,94 ha należy do II kategorii  (średniego) zagrożenia pożarowego.

     

Podział ten został dokonany m.in. w oparciu o następujące kryteria:

  • siedliskowe typy lasów,

  • struktura wiekowa drzewostanów,

  • nasilenie pożarów w latach ubiegłych,

  • warunki hydrotermiczne.

 

Sprawdź aktualny stopień zagrożenia pożarowego (stacja Włodawa, Dobropol).

 

 

Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. Obowiązuje czterostopniowa skala zagrożenia, oparta na wilgotności ścioły i wilgotności względnej powietrza:

W sytuacjach nadzwyczajnych, gdy występuje duże zagrożenie pożarowe nadleśniczy, w celu ochrony lasów przed pożarami, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu (sprawdź tutaj).

Możliwość powstania pożaru o każdej porze roku, powoduje potrzebę przygotowania się odpowiedzialnych instytucji i służb do jak najszybszego gaszenia pożarów lasu. W ramach Nadleśnictwa, system alarmowania i powiadamiania o powstałych pożarach opiera się na:

a) obserwacji terenów leśnych przy pomocy nowoczesnych kamer usytuowanych na dwóch wieżach: przy siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości Lubartów oraz w leśnictwie Lipniak. Widoczność z obu wież obejmuje oprócz lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo również tereny i lasy prywatne. Reagujemy w przypadku każdego pożaru. Obserwacje rozpoczynają się wraz z uruchomieniem punktu alarmowo-dyspozycyjnego,

b) dyżurach przeciwpożarowych pełnionych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa. W tym roku dyżury rozpoczęliśmy 15 marca i będą trwać nieustannie do 15 października, również w dni wolne od pracy, codziennie do zachodu słońca,

c) powołaniu pełnomocników Nadleśniczego, do których obowiązku należy sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu obserwacyjno-alarmowego, kontrolowanie stanu technicznego sprzętu, niezwłoczne udanie się na miejsce pożaru na terenie Nadleśnictwa, organizowanie działań ratowniczo-gaśniczych do czasu przybycia straży pożarnej i wiele innych,

d) patrolowaniu naziemnym terenów leśnych leżących poza zasięgami wież p.poż - powoływane zarządzeniem Nadleśniczego w okresach silnych zagrożeń pożarowych,

e) patrolowaniu przez samoloty będące w dyspozycji RDLP w Lublinie - w wyjątkowo suchych okresach.

 

Osobą odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową w Nadleśnictwie Lubartów jest Specjalista Służby Leśnej ds. GL Maciej Barszczyk.