Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Jako gospodarze lasu, leśnicy prowadzą szereg działań z zakresu ochrony, hodowli i użytkowania lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony przeciwpożarowej i in., a wszystko po to, by oddane nam pod opiekę lasy miały zapewniony zrównoważony rozwój i spełniały wszystkie - ekologiczne, społeczne i gospodarcze - funkcje.

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Lubartów prowadzona jest w oparciu o cztery kardynalne zasady:

1) powszechnej ochrony lasów

2) trwałości utrzymania lasów

3) ciągłości i zrównoważonego wykorzystywania wszystkich funkcji lasów

4) powiększania zasobów leśnych.

Racjonalną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu poddawanego rewizji i aktualizacji co 10 lat.

 

Procentowy powierzchniowy udział poszczególnych Typów Siedliskowych Lasu w Nadleśnictwie Lubartów:

Zachęcamy do skorzystania zapoznania się ze słowniczkiem pojęć, takich jak typ siedliskowy lasu czy symbolami gatunków .