GOSPODARKA ŁOWIECKA GOSPODARKA ŁOWIECKA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Nadleśnictwo Lubartów informuje, że nie przyjmuje wniosków dotyczących szacowania szkód łowieckich powstałych w płodach
i uprawach rolnych na terenie obwodów łowickich nr 101 i 131 stanowiących Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.