Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Zasady gospodarki leśnej prowadzonej na terenie RDLP w Lublinie są zgodne z zasadami i kryteriami PEFC.

RDLP w Lublinie posiada certyfikat przyznawany gospodarce leśnej PEFC.

CERTYFIKAT PEFC

RDLP w Lublinie posiada certyfikat PEFC  (Programme for the Endorsement of Forest Certification) od 2012 roku.  Aktualnie posiadany certyfikat jest ważny do 9 stycznia 2025 roku.

W celu zachowania ważności certyfikatów w losowo wybranych nadleśnictwach corocznie przeprowadzane są audyty nadzoru (sprawdzające). Uzyskane certyfikaty potwierdzają, że gospodarka leśna w lasach Lubelszczyzny prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad: zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

Poczytaj więcej na temat certyfikacji lasów(kliknij tutaj).

 

Resources to get