Asset Publisher Asset Publisher

Lasy Nadleśnictwa Lubartów

Przepiękne lasy, którymi zarządza Nadleśnictwo Lubartów posiadają niezwykle bogatą historię. Położone na północ od Lublina goszczą licznych amatorów aktywnego spędzania czasu, turystów i miłośników przyrody. Lasy naszego Nadleśnictwa kuszą pięknymi krajobrazami, ciszą, spokojem oraz bogactwami runa leśnego, takimi jak grzyby i jagody. 

Każdego roku w naszym kraju leśnicy sadzą 500 mln nowych drzew. Jest to niebagatelna liczba, również biorąc pod uwagę ich zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla  z powietrza. Dla przykładu średnia roczna  wartość dwutlenku węgla pochłoniętego z atmosfery przez 60 letni sosnowy las wynosi ok 21 ton. W przypadku gatunków liściastych wartość ta jest kilkakrotnie wyższa.

Jako gospodarze lasu, leśnicy prowadzą szereg działań z zakresu ochrony, hodowli i użytkowania lasu, gospodarki łowieckiej, ochrony przeciwpożarowej i in., a wszystko po to, by oddane nam pod opiekę lasy miały zapewniony zrównoważony rozwój i spełniały wszystkie - ekologiczne, społeczne i gospodarcze - funkcje. Wynika to z obowiązującej w Lasach Państwowych proekologicznej gospodarki wielofunkcyjnej, polegającej na harmonijnym godzeniu i trwałym zrównoważeniu racjonalnej gospodarki drewnem z funkcjami ochrony przyrody i kształtowania środowiska, przy równoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania społecznego w zakresie nauki, turystyki i wypoczynku.

Z charakterystyką wyzwań jakim musimy stawiać czoła i spoczywających na nas obowiązków oraz statystykami dot. naszych lasów można bliżej zapoznać się w zakładce "Nasza praca"

Lasy Nadleśnictwa Lubartów pełnią ważną rolę w przestrzeni przyrodniczej regionu. Kompleks Lasów Kozłowieckich, ze względu na swoje położenie oraz walory przyrodnicze otrzymał miano "zielonych płuc Lublina". Na jego terenie znajdują się m.in. rezerwat "Kozie Góry", kwatera myśliwska "Stary Tartak" i ścieżka edukacyjna "Kopanina".

 

 

Budynek mieszkalny nazywamy domem, kiedy ma swoich mieszkańców, podobnie jest z lasem. Na terenie naszego Nadleśnictwa można spotkać wiele cennych i rzadkich gatunków zwierząt, owadów (m.in. paź królowej, rusałka admirał, modraszek ikar i in.) i pajęczaków. 

"Człowiek nawet w najpiękniejszych snach nigdy nie mógł znaleźć nic lepszego od przyrody".  Ralph Emerson

Spośród ptaków należy wymienić szlachetnego bielika Heliaeetus albicilla, orlika krzykwliwego Aquila pomarina, bociana czarnego Ciconia nigra czy puchacza Bubo bubo dla których utworzono specjalne strefy ochronne (obecnie 8 szt). Podczas spaceru można natknąć się na coraz częstszego w naszych lasach, majestatycznie kroczącego łosia. Nierzadko udaje się spotkać sarny, a nawet jelenie i daniele [zobacz tutaj].