Interaktywna mapa ochrony przyrody RDLP Lublin

Interaktywna mapa ochrony przyrody Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie zawierająca kilkadziesiąt warstw z danymi.

Mapa Lasów Państwowych

Mapa prezentuje m.in. podział Polski na regionalne dyrekcje LP oraz nadleśnictwa, pokazuje granice leśnych kompleksów promocyjnych i parków narodowych, informuje o zakazach wstępu do lasów oraz zagrożeniach pożarowych.

Mapa Banku Danych o Lasach

Interaktywna mapa zawierająca kilkadziesiąt warstw z danymi ze źródeł m.in. Lasów Państwowych, Starostw, Parków Narodowych, Urzędów Marszałkowskich itd.