Lasy Nadleśnictwa Lubartów Lasy Nadleśnictwa Lubartów

Nadzór nad lasami niepaństwowymi.

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lubartów sprawują właściwi Starostowie we własnym zakresie.

Zgodnie z ustawą o lasach z dnia 23 września 1991 r. o lasach (Art. 13 ust. 1) do obowiązków właściciela w szczególności należy:

  • ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu
  • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat
  • prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub odpowiednimi decyzjami
  • wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej


W sprawach dotyczących cechowania drewna i wystawiania dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania należy zwrócić się do właściwego terytorialnie Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Radzyniu Podlaskim, Parczewie, Łęcznej lub Lublinie.