Wydawca treści Wydawca treści

Rekrutacja na stanowisko: Księgowy

OGŁOSZENIE Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów w sprawie naboru na stanowisko: Księgowy

Wykształcenie: Średnie / Wyższe
Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony
Termin składania aplikacji: 15-05-2023

 Informacje o ofercie

Tryb prowadzenia naboru:

1. Nabór prowadzony jest zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Dyrektora RDLP w Lublinie z dnia 09.09.2022 r w sprawie zasad naboru (regulaminu naboru) na wolne stanowiska pracy oraz Regulamin postępowania rekrutacyjnego w Nadleśnictwie Lubartów stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 24 z dnia 11.04.2023 r.
2. W naborze mogą uczestniczyć kandydaci na pracownika spełniający wymagania określone w ogłoszeniu.

 

Zakres obowiązków

1. Dekretowanie i księgowanie wyciągów, kontrola zgodności opłat i prowizji, kontrola zgodności wyciągów ze złożonymi dyspozycjami.
2. Kontrola formalno-rachunkowa i księgowanie dokumentów z zakresu zakupu materiałów.
3. Prowadzenie ewidencji materiałów magazynowych i materiałów w przerobie.
4. Fakturowanie dostaw i zaliczek na drewno.
5. Monitorowanie zobowiązań.
6. Oznaczanie operacji gospodarczych w księgach podatkowych zgodnie z zakresem obowiązków.
7. Szczegółowy zakres zadań zostanie określony w zakresie czynności.

Miejsce wykonywania pracy

Województwo: lubelskie
biuro Nadleśnictwa Lubartów
 

Wymagania

Wymagania niezbędne:
1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku pracy.
2. Korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
3. Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe, bądź wyższe leśne z doświadczenie pracy w księgowości w jednostkach LP.
4. Doświadczenie zawodowe minimum 1 rok.
5. Znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
6. Znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

Wymagania preferowane:
1. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP, SILP Web).
2. Ukończenie dodatkowych kursów związanych z księgowością i rachunkowością.
3. Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole i bardzo dobra organizacja pracy.
4. Systematyczność, punktualność, oraz dyspozycyjność.
5. Wysoka kultura osobista.
6. Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.

Wymagane dokumenty

1. CV (wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail) opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, ukończone szkolenia bądź kursy.
4. Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie oraz staż pracy (tj. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, aktualna umowa o pracę lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe).
5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych wraz klauzulą informacyjną (wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).
6. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku księgowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Dane kontaktowe i miejsce składania dokumentów

  • Osoba kontaktowa: Stanowisko ds. pracowniczych
  • Telefon: 81 8552314
  • Adres: ul. Gen. Kleeberga 17, 21-100 Lubartów.

 

 


REKRUTACJA W NADLEŚNICTWIE LUBARTÓW

 

Obecnie Nadleśnictwo Lubartów nie prowadzi rekrutacji.

Wszystkie oferty pracy znajdują się na stronie głównej Lasów Państwowych pod linkiem: http://www.lasy.gov.pl/informacje/oferty-pracy.

Nadleśnictwo Lubartów informuje, że dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy przyjmuje są wyłącznie w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśnictwo.

Prosimy o nieprzesyłanie dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami.

Nadleśnictwo Lubartów jednocześnie informuje, że w związku z powyższym dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny itp.) złożone lub przesłane poza procedurą ogłoszonych naborów pozostają bez rozpatrzenia.


Nadleśnictwo informuje również, że nie odsyła otrzymanych dokumentów, wszystkie dokumenty aplikacyjne przesłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną poza procedurą ogłoszonych naborów zostaną zniszczone w niszczarce oraz usunięte z poczty elektronicznej