Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Położenie

Lasy Nadleśnictwa Lubartów pełnią ważną rolę w przestrzeni przyrodniczej regionu. Ze względu na swoje położenie oraz walory przyrodnicze Lasy Kozłowieckie otrzymały miano "zielonych płuc Lublina".

Granice Nadleśnictwa Lubartów przebiegają na północ od Lublina, gdzie w odległości ok. 15 km od tego miasta znajduje się duży i zwarty kompleks lasów kozłowieckich (będących w zarządzie Nadleśnictwa Lubartów). Ze względu na bliskie sąsiedztwo z Lublinem i Lubartowem lasy nadleśnictwa są chętnie odwiedzane w okresie sobotnio - niedzielnym przez mieszkańców tych miast.

Położenie nadleśnictwa na tle Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie:

 

W odniesieniu do podziału administracyjnego kraju, położenie nadleśnictwa przedstawia się następująco:

 

Zestawienie powierzchni gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Lubartów z podziałem na obręby:

* - powierzhcnia całkowita nieruchomości współwłasnościowej niezredukowana udziałem;                           

** - powierzhcnia nieruchomości współwłasnościowej zredukowana udziałem;                                          

***- powierzchnia nieruchomości własnościowych + współwłasnościowych brutto;                                 

****-  powierzchnia nieruchomości własnościowych + współwłasnościowych netto.

Obecny podział na leśnictwa reguluje Zarządzenie nr 33 (Znak ZG-015-1/14) Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów z dnia 22 sierpnia 2013 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w podziale administracyjnym Nadleśnictwa Lubartów, które zacznie obowiązywać dnia 1 stycznia 2015 roku. Nadleśnictwo jest podzielone na dwa obręby i podzielone jest na 11 leśnictw:

- Obręb Lubartów:

  - Bełcząc [1]

  - Czemierniki [2]

  - Lipniak [3]

  - Budy [4]

  - Pałecznica [6]

- Obręb Kozłówka:

  - Rozkopaczew [8]

  - Jawidz [9]

  - Kopanina [10]

  - Szkółka Leśna Stróżek [11]

  - Nasutów [12]

  - Bratnik [13]

 

Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski opublikowanej w 2010 położenie nadleśnictwa przestawia się następująco:

            IV Kraina Mazowiecko-Podlaska

                                   Mezoregion Wysoczyzny Siedleckiej (IV.15)

                                   Mezoregion Równiny Kodeńsko-Parczewskiej (IV.18)

                                   Mezoregion Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej (IV.19)

            VI Kraina Małopolska

                                   Mezoregion Wyżyny Zachodniolubelskiej (VI.4)

                                   Mezoregion Wyżyny Wschodniolubelskiej (VI.5)

 

Lasy Nadleśnictwa położone są w większości w IV Krainie Mazowiecko – Podlaskiej, 5 dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, cechuje ją równinność. Roczna suma opadów wynosi 552mm, a średnia temperatura roczna + 7,7°C. Duże zróżnicowanie siedlisk oraz żyzność gleb stwarzają doskonałe miejsca dla rozwoju wielu gatunków roślin i zwierząt rzadkich oraz objętych ochroną gatunkową.

Nadleśnictwo Lubartów na tle podziału regionalnego (regionalizacji fizyczno-geograficznej) Europy należy do:

            prowincji– Niż Środkowoeuropejski (31)

podprowincji– Niziny Środkowopolskie (318)

                                   makroregionu– Nizina Południowopodlaska (318.9)

mezoregionu– Równina Łukowska (318.96)

mezoregionu– Pradolina Wieprza (318.97)

mezoregionu– Wysoczyzna Lubartowska (318.98)

            prowincji– Wyżyny Polskie (34)

podprowincji– Wyżyna Lubelsko-Lwowska (343)

                                   makroregionu– Wyżyna Lubelska (343.1)

mezoregionu– Płaskowyż Nałęczowski (343.12)

mezoregionu– Płaskowyż Świdnicki (343.16)

            prowincji– Niż Zachodniorosyjski (84)

podprowincji– Polesie (845)

                                   makroregionu– Polesie Zachodnie (845.1)

mezoregionu– Równina Parczewska (845.13)

mezoregionu– Zaklęsłość Sosnowicka (845.14)

mezoregionu– Równina Łęczyńsko-Włodawska (845.16)

 

 

Położenie na tle regionalizacji klimatycznej Polski

Nadleśnictwo Lubartów położone jest w Regionie Podlasko-Poleskim (R-XIX) (Woś 1999)

Klimat tego terenu zbliżony jest do kontynentalnego, chociaż w okresie letnim zaznaczają się wpływy klimatu oceanicznego. Warunki klimatyczne tego obszaru kształtowane są pod wpływem adwekcyjnych mas powietrza polarno-morskiego i polarno-kontynentalnego, które stanowią łącznie ok. 90% częstości występowania wszystkich typów mas powietrza.

Jest to region, w którym, w porównaniu z pozostałymi, jest notowana najmniejsza liczba dni z pogodą umiarkowanie ciepłą. W ciągu roku jest ich średnio tylko około 119. Dni umiarkowanie ciepłych i jednocześnie pochmurnych jest około 70 w roku. Region ten odznacza się również najmniejszą liczbą dni z pogodą umiarkowanie ciepłą z opadem. Dni z taką pogodą średnio w roku jest tylko 55. Inną cechą regionu jest stosunkowo największa liczba dni umiarkowanie ciepłych i jednocześnie pochmurnych z opadem, jest ich w ciągu roku około 26.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z listą naszych leśnictw i galerią map.