Zanocuj w lesie

Nadleśnictwo Lubartów wyznaczyło obszary na których można zanocować w lesie na „dziko”. Są to powierzchnie urozmaicone krajobrazowo, siedliskowo oraz stopniem „odcięcia od cywilizacji”. Zanim jednak udasz się na biwak do lasu zapoznaj się z zasadami korzystania z udostępnionych obszarów.

Uwaga! Nadleśnictwo Lubartów należy do II kategorii zagrożenia pożarowego. Z tego powodu na terenie obszaru „Zanocuj w lesie”, jak i całego nadleśnictwa nie można używać kuchenek gazowych!

Mapy obszaru:

- uroczysko Brzeziny

- uroczysko Stójka

- uroczysko Budy

- uroczysko Lipniak

- uroczysko Nowiny

- uroczysko Nowy Staw

- uroczysko Rozkopaczew

- uroczysko Serniki

- uroczysko Zwieprzyckie

- uroczysko Tarleckie

- uroczysko Jawidz

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl (android lub iPhone), z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego. Aplikacja daje możliwość pracy również przy braku łączności z siecią, po pobraniu mapy danego nadleśnictwa.

 

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru.
  2. Na terenie obszaru Programu „Zanocuj w Lesie” nadleśnictwo nie wyznaczyło miejsc przeznaczonych do rozpalania ognisk
  3. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  4. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu http://www.czaswlas.pl/bezpieczenstwo-w-turystyce .
  5. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Gminy informują o polowaniach zbiorowych zgodnie z zasięgiem terytorialnym. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza  oraz przesłanie go na adres lubartow@lublin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: 537 917 699

 Nadleśnictwo Lubartów przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Poniżej dołączony zostaje link do  anonimowej ankiety, przeznaczonej dla wszystkich osób korzystających turystycznie i rekreacyjnie z lasów, nie tylko tych, którzy nocują w lesie w ramach ww. Programu. Zebrane informacje posłużą Lasom Państwowym do oceny i ulepszania Programu.

Link do ankiety: http://personal.ewaluacja.eu/index.php/544185?lang=pl