SPRZEDAŻ SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW - SZKÓŁKA STRÓŻEK SPRZEDAŻ SADZONEK DRZEW I KRZEWÓW - SZKÓŁKA STRÓŻEK

Sprzedaż sadzonek drzew i krzewów

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Przedstawiamy cennik na materiał sadzeniowy  wyprodukowany w szkółce gospodarczej naszego nadleśnictwa, przeznaczony dla odbiorców indywidualnych.

Decyzją Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubartów nr 35/2022 z dnia 03 paździenika 2022 roku wprowadzono cennik na materiał sadzeniowy do sprzedaży na Szkółce Stróżek. Cennik wraz z dokładnymi cenami znajduje się w materiałach do pobrania.

Sprzedaż sadzonek jesienią odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 13:00  na Szkółce Stróżek w terminie od 10 paździenika do 10 listopada 2022 r. Sprzedaż będzie prowadzona również w sobotę  22 paździenika 2022 r. w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

W celu potwierdzenia dostępności towaru prosimy o wcześniejszy kontakt ze szkółką.


Wyświetl większą mapę