Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Lubartów utworzono jeden rezerwat przyrody - "Kozie Góry".

Parki krajobrazowe

Przeczytaj o szczególnie cennych fragmentach lasów nadleśnictwa!

Obszary chronionego krajobrazu

Zobacz co kryje się pod nazwami "Kozi Bór" i "Pradolina Wieprza".

Pomniki przyrody

Zobacz, gdzie można zobaczyć najokazalsze drzewa naszego nadleśnictwa!